Mobil

+421 944 784 800

Mobil
Cenová ponuka

Použitie striekanej polyuretánovej izolácie:

-zatepľovanie:  podkrovie, vonkajšie prevetrávané fasády, stropy, priečky, základy, ploché strechy,

oceľové konštrukcie hál, sanácie šikmých striech, poľnohospodárske budovy,

izolácie konštrukcií áut, bazény atď.

V rodinných domoch tepelné straty spôsobené nesprávnou izoláciou strechy dosahujú až 30% celkových tepelných strát v celej budove. Teplý vzduch sa pohybuje smerom nahor, pôsobiac najväčším tlakom na izoláciu podkrovia alebo stropu. Pre udržanie tepla v budove je potrebné sa uistiť, či je izolácia dokonale tesná. Až vtedy efektívne znižuje tepelné straty. Keď izolácia spĺňa svoju úlohu získame efekt teplého domu v zime a chladného v lete. Analýzy nákladov na vykurovanie jasne ukazujú, že riadne vykonané zateplenie všetkých konštrukcií budovy sa vyplatí. Dobrá izolácia by mala spĺňať tepelné štandardy a predovšetkým minimalizovať náklady na vykurovanie v závislosti na type používaného paliva. Výber izolácie je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v priebehu výstavby domu, pretože toto rozhodnutie bude mať vplyv na ďalšie roky.

Aplikácia PUR na už existujúce strešné krytiny

Izoláciou je možné striekať na všetky druhy strešných membrán a strešné fólie. Podklady tohto typu sú dostatočnou bariérou obmedzujúcou rast peny v nežiaducom smere. Pena, aj napriek veľmi intenzívnemu rastu netlačí fóliu, ale rozširuje sa zaberajúc prázdny priestor. Používanie peny priamo na strešné membrány spôsobuje utesnenie všetkých spojení, vytvárajúc vynikajúcu veternú izoláciu.
Okrem toho má samotná penová izolácia malú objemovú hmotnosť, čo znamená, že nezaťažuje strešnú konštrukciu. Tento systém funguje veľmi dobre aj ako akustická izolácia, ktorá je veľmi dôležitá pre strechy so strešnou membránou a plechovou strešnou krytinou. Tieto vlastnosti absorbujúce zvuk môžu významne prispieť k zníženiu hluku u plechových strešných krytín napr. pri intenzívnych dažďoch.

Aplikácia PUR – podkrovie

Aplikácia PUR penou je ideálna pre izoláciu podkrovia. Unikátne zloženie peny spôsobuje, že sa veľmi dobre drží na drevených konštrukciách krovu, čím vytvára nielen účinnú izoláciu, ale aj samotnú ochranu drevených konštrukcií krovu. Prostredníctvom priameho striekania sa môžeme 100% vyhnúť vzniku tepelných mostov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať rohom, ohybom strechy a spojeniam vonkajších stien so šikmou strechou. Zateplenie podkrovia by malo vytvoriť kontinuitu s izoláciou stien (okolie pomúrnice). V dôsledku toho, že pena po aplikácii niekoľkokrát zväčší svoj objem, ľahko utesňuje a vypĺňa medzery na pomúrnici, alebo iných konštrukčných prvkoch. Vďaka otvorenej bunkovej štruktúre polyuretánovej peny je zaručená dobrá paropriepustnosť.

Výstavba obytných podkroví alebo obnova už existujúcich podkroví nad domom je výzvou pre technológie zatepľovania. V prípade, že priamo pod strechou budú miestnosti s výpočtovou teplotou 20 ° C , je nutná dobrá izolácia, ktorá inhibuje tok tepelnej energie z vonkajšej strany v lete, a jej odtok z vnútornej strany v zime. Izolácia by mala tiež chrániť väzbu krovu pred vlhkosťou zo vzduchu vypĺňajúceho priestor pod prepážkou. Doterajšie riešenia pri použití minerálnej vlny alebo polystyrénu sú zaťažené ďalšími nákladmi spojenými s potrebou aplikovať dve vrstvy fólie, nákladmi spojenými so spracovaním a dobou trvania izolácie. Okrem toho, aby sa dosiahol dostatočne nízky koeficient prestupu tepla, vrstva z minerálnej vlny alebo polystyrénu by mala mať hrúbku asi 30-33cm. Často pri konštrukcii väzby krovu z krokvy 18/8 je ťažké vykonať izoláciu zodpovedajúcej hrúbky, čo má za následok menšiu tepelnú izoláciu vrstvy alebo významný nárast nákladov na montáž sadrokartónu a jeho konštrukcie, a v neposlednom rade aj zníženie kubického priestoru v podkroví. Striekanie polyuretánovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou z interiérovej časti strechy (plné debnenie, plechová strešná krytina) umožňuje kompaktný povrch izolačnej vrstvy a v určitých prípadoch nie je nutné použiť strešné paropriepustné fólie. Táto technológia dokonale tesní a izoluje komplikované strechy s vikiermi a strešnými oknami. Polyuretán po reakcii je fyziologicky inertný.

Aplikácia PUR – ploché strechy

Izolácia striech polyuretánovou penou je technológia známa a používaná už od päťdesiatych rokov minulého storočia, a to najmä v USA. Aplikácia spočíva v striekaní viacvrstvového povlaku tuhej polyuretánovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou na vonkajší povrch strechy a s aplikáciou vrchného polyureténového náteru odolného voči UV žiareniu (jednozložková polyuretánová membrána, polyurey). To je v súčasnej dobe najrýchlejší spôsob izolácie veľkých a zložitých striech pri zachovaní primeraných nákladov a dlhej životnosti. Spája výhody tepelnej izolácie a hydroizolácie, čo umožňuje dokonalé utesnenie všetkých druhov strešných prestupov. Polyuretánové nátery majú vynikajúcu priľnavosť na všetky materiály použité v konštrukcii strešných krytín plochých striech. Technológia aplikácie polyuretánovej peny pre tepelnú modernizáciu nevyžaduje nákladnú demontáž a likvidáciu starých izolačných náterov. Technika izolácie polyuretánovou penou sa používa nielen na izoláciu striech, ale tiež na izoláciu terás nad vykurovanými priestormi. Vytvorenie tenkej a efektívnej izolačnej vrstvy na terasu, nad vykurovanou miestnosťou určuje strešnú polyuretánovú penu ako jednu z možností, vzhľadom na jej vlastnosti. Strešná PUR pena s uzavretou bunkovou štruktúrou má okrem izolačných vlastností aj hydroizolačné. Pevnosť v tlaku strešnej PUR izolácie je 300 (kPa).

Aplikácia PUR – základy

Polyuretánová pena z dôvodu veľmi nízkej tepelnej vodivosti, λ = 0,02 [W / (m² K)], najlepšie plní funkciu tepelnej izolácie pod betónovou zálievkou. Jej nízky koeficient prestupu tepla U minimalizuje straty energie podlahového vykurovania. Jednotná vrstva izolácie eliminuje tepelné mosty, ktoré spôsobujú značnú stratu tepla.

 

 

 

Informácie o technológii

Polyuretánová pena sa vyrába zmiešaním dvoch zložiek – polyol (živica) a izokyanát (tvrdidlo). Spojené zložky, pod tlakom vytvoreným v striekacom reaktore, vytvárajú polyuretánovú penu, známu tiež ako PUR penu. Počas miešania zložiek dochádza k rýchlemu zvýšeniu objemu výsledného povlaku, ktorý zaisťuje dokonalé vyplnenie všetkých voľných a inak neprístupných miest. To je jedna z mnohých výhod tohto systému izolácie. PUR penu možno použiť v interiéri aj exteriéri. Polyuretánová pena sa vyznačuje odolnosťou voči mnohým používaným organickým rozpúšťadlám v staviteľstve. Na rozdiel od minerálnej vlny PUR pena nepodlieha plsteniu pod vplyvom vlhkosti. Okrem toho, že je neškodná pre životné prostredie, odolná voči hnilobe, rozkladu, mrazu je bez zápachu a fyziologicky inertná. Technológia striekania využíva stlačený atmosférický vzduch, čo spôsobuje, že proces aplikácie eliminuje použitie ekologicky škodlivých plynov.  Izolácia z vonkajšej strany v spojení s UV vrstvou je zároveň hydroizoláciou. Použitá pena rýchlo expanduje a stvrdne, vypĺňa všetky trhliny a nepodliehajúc zosúvaniu či plsteniu. Výhodou použitia polyuretánovej peny je získanie homogénneho, bezškárového povlaku, priamo v mieste striekania. Pena je materiál, ktorý je samozhášavý a nerozširuje oheň. Izolačný povrch je hotový v priebehu niekoľkých minút po aplikácii.


Používané materiály
Materiály, ktoré používame sú plne certifikované pre použitie v EU.
1. Polyuretánová pena má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti – asi o polovicu menší ako polystyrén a minerálna vlna. Neabsorbuje, a nie je hygroskopický, ako je minerálna vlna;
2. Polyuretánová pena má potrebné hygienické certifikáty a technické aprobácie;
3. Polyuretánová pena je úplne odolná proti agresívnemu chemickému prostrediu;
4. Polyuretánová pena môže byť použitá na všetky suché a čisté typy podkladov: bitumen, eternit , betón, drevo, plech, atď;
5. Posilňuje konštrukciu a dokonale priľne k väčšine materiálov, ako je kov, drevo, betón, eternit;
6. Aplikuje sa bezšpárovo a spôsob aplikácie bráni vzniku tepelných mostov;
7. Pena je úplne chemicky inertná, netoxická a bez zápachu. Z tohto dôvodu je tento materiál používaný v potravinárskom priemysle, môže byť v priamom styku s potravinami;
8. Ako jediný izolátor zachováva svoje fyzikálne parametre v priebehu času;
9. Pena je odolná proti plesniam;
10. Správny výber hrúbky penovej vrstvy bráni tvorbe tzv. rosného bodu;
11. Deklarovaný výrobcom systému súčiniteľ tepelnej vodivosti tuhej polyuretánovej peny je nasledovný:
0,020-0,024 [W/m²K] pre systémy vnútornej izolácie.
0,024-0,030 [W/m²K] pre systémy vonkajšej izolácie (izolácie striech).
12. Polyuretánová pena s odstupom času nesadá z dôvodu pôsobenia gravitácie ako minerálna vlna;
13. Polyuretánová pena má najlepšie fyzikálne parametre oproti bežne dostupným izolačným materiálom, čo jej umožňuje dosiahnutie rovnakého účinku tepelnej ochrany pri menších hrúbkach.

ZARIADENIE POUŽÍVANÉ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU: