Mobil

+421 944 784 800

Mobil
Cenová ponuka

Jadrom úspechu našej spoločnosti je vysoká technická odbornosť nášho tímu, získaná dlhoročnými skúsenosťami v stavebnom sektore. Realizácii stavieb sa venujeme už od začiatku milénia, čiže na trhu sme už viac ako 15 rokov a so striekanou PUR izoláciou sme sa v minulosti stretávali len pri špeciálnych konštrukciách stavieb. Striekaná izolácia má v západných krajinách už dlhoročnú tradíciu, predovšetkým v USA, kde sa používa od 50. rokov minulého storočia, avšak vzhľadom na jej nákladnosť sa v minulosti tento produkt používal len vo výnimočných prípadoch. Táto situácia sa po roku 2010 na našom trhu zmenila, a to hlavne z dôvodu, že výrobcovia polymočovín, čo sú hlavné chemické zložky PUR izolácií, otvorili výrobné fabriky v susedných krajinách napr. Nemecko, Poľsko atď. Tým sa cena polyolu a izokyonátu stala dostupnejšou na našom trhu a v súčasnej dobe sa stále vyvíja v prospech konečného zákazníka a odberateľov. Vstupom do EU sa členským štátom každým rokom sprísňujú normy pre rôzne stavebné konštrukcie. Daná skutočnosť mala za následok rozšírenie našej ponuky stavebných prác o polymočovinové striekané izolácie. Počas našej praxe pozorujeme, že atraktívnosť a dopyt po striekaných izoláciách v súčasnosti nadobúda stúpajúcu tendenciu. Z dôvodu zvýšených nárokov na stavebné konštrukcie sa dokonca striekaná izolácia v mnohých prípadoch stáva jedinou alternatívou pri zvyšovaní energetickej efektívnosti budov. Jej fyzikálne vlastnosti sú nesporne lepšie od bežne používaných izolantov v stavebníctve. Napriek týmto plusom má i jedno obmedzenie, a síce jej aplikácia si vyžaduje špeciálne vysokotlakové zariadenie, dostatočnú prax a v neposlednom rade aj živnostenské oprávnenie vykonávať špeciálne izolácie. Na základe našich oprávnení vám radi poskytneme poradenstvo a realizáciu pri vašich stavbách.